Bliver du ikke sendt videre, skal du gå direkte til NLParty.dk/NLP17